Di tích Hòn Vọng phu trước khi bị sét đánh gây sạt lở.
Xây dựng phương án đảm bảo an toàn Di tích Hòn Vọng phu trong khu vực đá sạt lở
(Ngày Nay) - Liên quan đến việc sạt lở tại di tích Hòn Vọng phu, trao đổi với báo chí, ông Phạm Nguyên Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết: Ngày 8/8, Sở đã có công văn đề nghị UBND thành phố Thanh Hóa chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan trên cơ sở thực tế để xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho di tích và nhân dân trong khu vực đá sạt lở.