Khai mạc Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã
Khai mạc Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã

(Ngày Nay) - Sáng 11/12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã với chủ đề “Liên kết, hợp tác cùng phát triển – Xu hướng hội nhập quốc tế và thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”.