NSDS Hồng Vân
NSND Hồng Vân kiệt sức gánh nhà hát
(Ngày Nay) - NSND Hồng Vân tâm sự, nhiều thời điểm phải đi diễn ngoài để bù tiền thuê rạp, diễn viên đồng cam cộng khổ, chỉ lấy 50% thù lao, nếu không, tôi chết lâu rồi”.