Hệ sinh thái toàn diện là giá trị nổi bật và khác biệt của DKRA Vietnam.
DKRA Vietnam chào đón thành viên thứ 7 trong hệ thống
(Ngày Nay) - Theo đuổi chiến lược dài hạn, hệ thống DKRA Vietnam trong tháng 8/2021 tiếp tục ra mắt công ty thành viên thứ 7 mang tên DKRA Libra - tập trung chuyên sâu vào lĩnh vực phân phối bất động sản nghỉ dưỡng.