Độc đáo chợ tranh Đông Hồ Bắc Ninh
Độc đáo chợ tranh Đông Hồ Bắc Ninh
(Ngày Nay) - Chợ tranh Đông Hồ, phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh là một trong những phiên chợ cổ, đặc biệt tại vùng quê Kinh Bắc.