Bình đẳng giới tại công sở Việt: Khi con số không dẫn đến thực tế!
Bình đẳng giới tại công sở Việt: Khi con số không dẫn đến thực tế!
(Ngày Nay) - Thúc đẩy bình đẳng giới trong các tổ chức và doanh nghiệp là chủ đề được nhiều người quan tâm. Điều này càng trở nên quan trọng khi gắn bó mật thiết với những câu hỏi liên quan đến tính thực chất của các “thành tích” bình đẳng giới. Sự hiện diện của nữ giới trong cương vị lãnh đạo có phải mang nghĩa biểu tượng? Luật chơi của các tổ chức đã thực sự thay đổi? Các chính sách đã giải phóng phụ nữ khỏi việc nhà? Làm sao để thoát khỏi những định kiến vô hình?