Giáo dục toàn diện tại trường tư: hay, nhưng khó tiếp cận
Giáo dục toàn diện tại trường tư: hay, nhưng khó tiếp cận
(Ngày Nay) - Hiện nay, ngày càng nhiều phụ huynh muốn con học trường tư ngay từ bậc tiểu học, bởi đánh giá cao sự đầu tư cho những chương trình giáo dục tiên tiến, kỹ năng mềm và các hoạt động ngoại khoá tại những trường này. Nhưng tiếp cận với giáo dục toàn diện tại trường tư chưa bao giờ là điều dễ dàng với đa số phụ huynh tại Việt Nam...