OpenAI ra mắt mô hình GPT-4o
OpenAI ra mắt mô hình GPT-4o
(Ngày Nay) - Phiên bản mới này cho phép người dùng trò chuyện bằng giọng nói thực tế và có thể tương tác với Chat GPT qua văn bản, hình ảnh và video.