Khánh thành bếp ăn yêu thương trưởng mầm non Hoà Bình
Khánh thành bếp ăn yêu thương trưởng mầm non Hoà Bình
(Ngày Nay) - Sáng 03/11, bếp ăn tại trường Mầm non Hòa Bình (điểm trường thôn Thác Cát) đã diễn ra Lễ khánh thành bếp ăn với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, lãnh đạo đơn vị tài trợ - Công ty N.H.O và Công ty Handong cùng 100 em học sinh và giáo viên trường.