Gói bánh chưng - Phong tục đẹp được người Việt lưu truyền ngàn đời.
Hành trình di sản – báu vật quý giá truyền lại tới muôn đời
(Ngày Nay) - Từ bao đời, Tết ăn sâu bám rễ trong đời sống người Việt với những xúc cảm đong đầy yêu thương. Tết không chỉ là những hoạt động văn hóa mang tính biểu trưng mà còn là sợi dây kết nối quá khứ, hiện tại với tương lai, là mạch nguồn di sản thăng hoa và hội tụ.