Mô phỏng hệ sao của KOI-5Ab. - Ảnh: NASA.
Ngoại hành tinh trong hệ 3 ngôi sao
(Ngày Nay) - NASA phát hiện một ngoại hành tinh nằm giữa 3 ngôi sao với quỹ đạo kỳ lạ khiến các nhà thiên văn học bối rối.