100% CBCNV Thép Hòa Phát Dung Quất đã được tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19
Toàn bộ nhân lực của Thép Hòa Phát Dung Quất đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19
(Ngày Nay) - Tính đến 15/9/2021, 100% CBCNV Công ty đã được tiêm phủ mũi 1. Dự kiến từ nay đến đầu tháng 11/2021, Thép Hòa Phát Dung Quất sẽ hoàn thành tiêm vắc xin mũi 2 cho CBCNV. Với các nhà thầu, đối tác, nhà cung cấp, khách hàng, Công ty chỉ cho phép những người đã được tiêm vắc xin được vào trong Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.