Đối tượng Lê Đình Tư tại CQĐT
Nghịch tử châm lửa đốt nhà đốt xe
Trong cơn ngáo đá Lê Đình Tư (SN 1985) đã đốt chiếc xe máy của bố và tẩm xăng đốt căn nhà 2 bố con đang ở gây thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng.