Các chuyên gia cho rằng, không nên cho trẻ học ngoại ngữ khi tiếng mẹ đẻ còn chưa thành thạo.
Có hay không ‘tuổi vàng’ trong việc học ngoại ngữ?
Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy, thầy Nguyễn Quốc Hùng cho rằng, thực tế không có cái gọi là “tuổi vàng” cho việc học ngoại ngữ mà ngược lại, học ngoại ngữ ở độ tuổi nào cũng được với điều kiện là người học đam mê.