Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Bổ nhiệm nhân sự 3 cơ quan Trung ương
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ.
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 35 năm ngày ra số báo đầu tiên
(Ngày Nay) - Sáng 8/5, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, cơ quan của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2019). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi thư, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã gửi lẵng hoa chúc mừng.
Đánh dấu chặng đường phát triển mới của phong trào nông dân
Đánh dấu chặng đường phát triển mới của phong trào nông dân
  Kết quả của Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam có ý nghĩa rất to lớn, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế.