Người dân giao nộp khỉ quý hiếm tại Kon Tum
Người dân giao nộp khỉ quý hiếm tại Kon Tum
(Ngày Nay) - Gần đây, Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum đã tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn thuộc nhóm IIB (nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm) do người dân tự nguyện giao nộp.