Vingroup tài trợ 24 dự án Khoa học Công nghệ và Văn hóa Lịch sử năm 2022
Vingroup tài trợ 24 dự án Khoa học Công nghệ và Văn hóa Lịch sử năm 2022
(Ngày Nay) - Ngày 25/10 tới đây, Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VINIF) sẽ công bố các dự án Khoa học Công nghệ và Văn hóa Lịch sử được tài trợ năm 2022. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên VINIF mở rộng hỗ trợ các dự án văn hóa lịch sử, song song với cam kết đồng hành cùng cộng đồng khoa học công nghệ nước nhà.