Cuộc chiến giành khoáng sản ở Mặt trăng
Cuộc chiến giành khoáng sản ở Mặt trăng
(Ngày Nay) - Mỹ và Trung Quốc đang đua nhau lên Mặt trăng để khai thác khoáng sản quý hiếm trong khi các điều ước quốc tế ngăn cản các chính phủ tuyên bố lãnh thổ trong không gian.