Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chấn chỉnh ngay khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng
(Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh ngay những khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng; kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng…
Hoàn thiện cơ chế, thể chế kiểm soát quyền lực đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức
Hoàn thiện cơ chế, thể chế kiểm soát quyền lực đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức
(Ngày Nay) - Kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua đã khẳng định những mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời, phù hợp yêu cầu thực tiễn.