Nam công nhân tại Kiêu Kỵ không mắc COVID-19
Nam công nhân tại Kiêu Kỵ không mắc COVID-19
(Ngày Nay) - Với kết quả xét nghiệm khẳng định âm tính, những người tiếp xúc với nam công nhân không phải tiến hành cách ly theo khuyến cáo, khu vực bệnh nhân sinh sống cũng không cần tiếp tục phong tỏa.