Đi tìm hình cho thư pháp Quốc ngữ
Đi tìm hình cho thư pháp Quốc ngữ
(Ngày Nay) -  Đã hơn 2 thập kỷ cầm bút lông, thư pháp gia Kiều Quốc Khánh vẫn luôn đau đáu một nỗi niềm với “hình” của thư pháp Quốc ngữ nói riêng, và cái tâm của người viết thư pháp nói chung...