“Lịch sử thế giới qua 100 hiện vật” - Cuốn sách đồ sộ về các nền văn minh cổ xưa
“Lịch sử thế giới qua 100 hiện vật” - Cuốn sách đồ sộ về các nền văn minh cổ xưa
(Ngày Nay) - “Lịch sử thế giới qua 100 hiện vật” được viết bởi Neil MacGregor - Nguyên Giám đốc Bảo tàng Anh (2003-2009) là bản ghi chép từ chương trình trên đài BBC Radio 4, được phát thanh vào năm 2010, như một hoạt động đổi mới liên tục của Bảo tàng, mang lại cho Bảo tàng Anh giải thưởng “Bảo tàng của năm” (Art Fund Prize 2011).