Lò đốt rác tiền tỷ hoạt động được 3 ngày, bỏ hoang 3 năm
Lò đốt rác tiền tỷ hoạt động được 3 ngày, bỏ hoang 3 năm
(Ngày Nay) - Lò đốt rác ở xã Xuân Bình, huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa) được xây dựng với nguồn kinh phí 11,3 tỷ đồng từ vốn sự nghiệp môi trường. Nhưng lò chỉ hoạt động được 3 ngày, xử lý được vài xe rác rồi bỏ không 3 năm nay.