Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lương tối thiểu vùng không tăng. (Ảnh minh hoạ)
Đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7
(Ngày Nay) - Sáng 12/4, Hội đồng Tiền lương quốc gia họp phiên thứ 2 dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia để thảo luận về vấn đề tăng lương tối thiểu vùng cho lao động. Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022 ở mức 6% để trình Chính phủ xem xét quyết định.