Lý Sơn mùa này - Bài 1: Bái vọng tiền nhân
Lý Sơn mùa này - Bài 1: Bái vọng tiền nhân
LTS: Tháng Ba âm lịch ở Lý Sơn (Quảng Ngãi), đất trời giao thoa chuyển mùa, chộn rộn vọng bái tiền nhân. Ầu ơ trời nước mênh, những câu chuyện về Hoàng Sa - Trường Sa từ trăm, ngàn năm trước, như cũng vừa đây mới. Từng vạt nắng hắt xuống đảo tỏi, không thể nào là khô cứng lòng người…