Người già đáng thương nơi phố thị
Người già đáng thương nơi phố thị
(Ngày Nay) -  Phải giam mình trong nhà 24/24, chịu va đập cảm xúc với 4 bức tường, với sự tù tùng, bí bách, với lũ trẻ con hiếu động cũng đang phải nghỉ học ở nhà… Đó là một cực hình thực sự.