UNESCO: Ba dự án chiến thắng thử thách 'Thanh niên gắn bó với đại dương'
UNESCO: Ba dự án chiến thắng thử thách 'Thanh niên gắn bó với đại dương'
(Ngày Nay) - Sáng kiến Comprometidos (Gắn bó) ​do ba đơn vị Ashoka, Socialab và UNESCO đồng tổ chức - nhận định thanh niên là những người sẽ tạo nên sự thay đổi và lãnh đạo các chuyển đổi xã hội. Thử thách "Thanh niên  gắn bó với đại dương" hợp tác với National Geographic (Tạp chí Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ) ra đời nhằm thúc đẩy thanh niên cùng đương đầu với những thách thức mà đại dương phải đối mặt.