UNESCO và những ngày tháng Tám
UNESCO và những ngày tháng Tám
(Ngày Nay) -  UNESCO tin rằng sự thiếu hiểu biết hoặc che giấu các sự kiện lịch sử lớn là một trở ngại cho sự hiểu biết lẫn nhau, hòa giải và hợp tác giữa các dân tộc.