Trình UNESCO hồ sơ “Nghệ thuật Xòe Thái” và “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm“
Trình UNESCO hồ sơ “Nghệ thuật Xòe Thái” và “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm“
Thủ tướng đồng ý Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt Chính phủ ký Hồ sơ "Nghệ thuật Xòe Thái" và "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm" trình UNESCO xem xét đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.
Nghệ thuật xoè Thái là loại hình múa truyền thống đặc sắc của đông bào dân tộc Thái đang được xây dựng hồ sơ trình UNESCO đề nghị công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Thủ tướng yêu cầu làm các thủ tục cần thiết để trình hồ sơ hai di sản văn hoá phi vật thể tới UNESCO
(Ngày Nay) - "Nghệ thuật xòe Thái" và "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm" là hai di sản văn hoá phi vật thể quốc gia được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam làm các thủ tục cần thiết để trìnhtới UNESCO trước ngày 31/3.