Chới với giữa đại dịch
Chới với giữa đại dịch
(Ngày Nay) - Bà mẹ bốn con Marie Smith ở Kingscourt (Ireland) nhận được thông báo có thể mất hơn 3 năm để cậu con trai Calvin (12 tuổi), vốn mắc chứng tự kỷ, được xem xét cho học cấp hai. Lệnh phong tỏa trong đại dịch đã khiến các nhân viên dịch vụ xã hội không thể tiếp cận các hồ sơ.
Đừng tách người tự kỉ ra khỏi lao động
Đừng tách người tự kỉ ra khỏi lao động
Các nghiên cứu cho thấy người tự kỷ trưởng thành được đánh giá là có 1 số kỹ năng đặc biệt về chi tiết, họ trung thực, đúng giờ và có nhiều phẩm chất của một người lao động tốt.