Câu chuyện bình đẳng giáo dục ở Nhật Bản
Câu chuyện bình đẳng giáo dục ở Nhật Bản
(Ngày Nay) - Nhật Bản được coi là một trong những quốc gia có hệ thống giáo dục hiện đại và chất lượng nhất thế giới. Tuy nhiên, bình đẳng giáo dục ở mọi cấp học tại “đất nước mặt trời mọc” vẫn là câu chuyện chưa hồi kết với những điểm “sáng và xám” đan xen.
Câu chuyện bình đẳng giáo dục ở Nhật Bản
Câu chuyện bình đẳng giáo dục ở Nhật Bản
[Ngày Nay] - Nhật Bản được coi là một trong những quốc gia có hệ thống giáo dục hiện đại và chất lượng nhất thế giới. Tuy nhiên, bình đẳng giáo dục ở mọi cấp học tại “đất nước mặt trời mọc” vẫn là câu chuyện chưa hồi kết với những điểm “sáng và xám” đan xen.
Đối mặt dịch bệnh sau thiên tai
Đối mặt dịch bệnh sau thiên tai
[Ngày Nay] - Không chỉ có lũ lụt, bất cứ đợt thiên tai nào như động đất hay sóng thần qua đi đều để lại không ít những thiệt hại về người, tài sản và sự biến đổi của môi trường sống kéo theo gánh nặng về nguy cơ dịch bệnh hoành hành.