Vì một môi trường biển không rác thải
Vì một môi trường biển không rác thải
(Ngày Nay) - Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề bảo vệ môi trường biển, vào ngày 19/5 tới đây, sự kiện 'Vì một môi trường biển không rác thải' sẽ được tổ chức tại bờ biển Linh Trường, thuộc khu du lịch nghỉ dưỡng Eureka, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.