Cơ hội từ Cách mạng Công nghiệp 4.0 là vô tận
Cơ hội từ Cách mạng Công nghiệp 4.0 là vô tận
[Ngày Nay] - Điều khác biệt rõ thấy nhất giữa CMCN 4.0 với 3 cuộc cách mạng trước đó là CMCN 4.0 không gắn với sự ra đời của một công nghệ nào cụ thể, nó là kết quả hội tụ của nhiều công nghệ khác nhau, trong đó trọng tâm là công nghệ nano, công nghệ sinh học và công nghệ thông tin - truyền thông. Điều này hứa hẹn tạo nên sự chuyển biến lớn trong mọi ngành, mọi lĩnh vực, tạo bước tiến chưa từng có trong lịch sử.
Tinh giản biên chế là nhiệm vụ vô cùng khó khăn tại các cơ quan nhà nước.
Làm gì để thải loại cán bộ yếu kém ở cơ quan nhà nước?

Mới đây, lãnh đạo một cơ quan báo chí lớn ở Hà Nội đã tiết lộ thông tin rằng, có đến 40% nhân sự yếu kém nhưng không thể đuổi được vì họ không vi phạm gì và đa số là “con ông cháu cha”. Vậy phải làm gì để loại những cán bộ yếu kém, nâng cao hiệu quả công việc?

 

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: Trong năm qua, người dân và doanh nghiệp đã có niềm tin tốt hơn hẳn với Chính phủ.
Chính phủ đã củng cố mạnh mẽ niềm tin
(Ngày Nay) - Khẳng định người dân, doanh nghiệp đã có “niềm tin tốt hơn hẳn” với Chính phủ, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan phân tích những điểm nổi bật về tình hình kinh tế-xã hội, những đột phá trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2017.