FPT mạnh tay “trảm” 4 cán bộ có dấu hiệu tham nhũng
FPT mạnh tay “trảm” 4 cán bộ có dấu hiệu tham nhũng
Hội đồng kỷ luật Tập đoàn FPT đã cho thôi việc 4 cán bộ có dấu hiệu không minh bạch trong việc lựa chọn cũng như thiếu kiểm soát quá trình thực hiện hợp đồng của nhà cung cấp, gây thất thoát tài chính cho FPT.