Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc KBBN, Giám đốc Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19 - Ảnh:VGP/HT
Quản lý Quỹ Vaccine, ghi nhận mọi đóng góp ủng hộ và thực hiện giải ngân trong ngày
Số lượng các tổ chức, cá nhân hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ ủng hộ cho Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19 rất lớn và tiếp tục tăng lên. Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang khẩn trương triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện chế độ tự động tổng hợp và công khai số thu của Quỹ hằng giờ, bảo đảm chính xác, minh bạch.