Cần có chiến lược để sách nói phát triển
Cần có chiến lược để sách nói phát triển
(Ngày Nay) - Chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản giúp tạo ra sự đa dạng các sản phẩm, đồng thời tạo ra một thị trường xuất bản mới bao gồm sách điện tử (ebook) và sách nói (audio book). Mặc dù sách nói phát triển ngày càng phong phú, đa dạng, nhưng vẫn còn những rào cản, hạn chế cần có chiến lược, cùng các giải pháp phát triển lâu dài, bền vững trong tương lai.
Chuyển đổi số sách giáo khoa, tại sao không?
Chuyển đổi số sách giáo khoa, tại sao không?
(Ngày Nay) -  Ở Mỹ, mức giá cao ngất ngưởng của sách giáo khoa in đã gây ra vô số hậu quả. Gần 40% giáo sư được khảo sát cho biết sinh viên không mua đầy đủ các tài liệu. Trong khi đó, giá thành của sách giáo khoa kỹ thuật số lại không hề cao và có thể chia sẻ không giới hạn. Đây là lý do tại sao sách giáo khoa kỹ thuật số là xu hướng tất yếu, cần thiết trong tương lai.
Sách điện tử eBook - tương lai trong bàn tay
Sách điện tử eBook - tương lai trong bàn tay
(Ngày Nay) - Thông điệp của ngày Sách và Bản quyền Thế Giới năm nay là “Đọc để không thấy mình cô đơn”. Với sách, chúng ta không chỉ kết nối với suy nghĩ, tâm tư của người viết. Mà còn mở ra cho chính bản thân mình những không gian mới, những hiểu biết mới.