Các em học sinh hào hứng tham quan quyển sách thư pháp viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tiếp nhận sách thư pháp lớn nhất thế giới về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ngày 20/6, tại thành phố Đồng Hới, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ tiếp nhận sách thư pháp bằng tiếng Việt “Đại tướng của Nhân dân Võ Nguyên Giáp – Những năm tháng cuộc đời” và bốn bức tranh về Đại tướng do Kỷ lục gia, nghệ nhân thư pháp Võ Dương thực hiện và trao tặng.