Tập đoàn BIN Corporation, Công ty SAP Việt Nam và Công ty ATS Việt Nam vừa ký kết hợp tác chuyển đổi số toàn diện.
Doanh nghiệp tiếp cận công nghệ chuyển đối số
(Ngày Nay) - Mới đây, Tập đoàn BIN Corporation, Công ty SAP Việt Nam và Công ty ATS Việt Nam vừa ký kết hợp tác chuyển đổi số toàn diện với dự án giải pháp SAP S/4 HANA Cloud. Đây là giải pháp với công nghệ hiện đại giúp tối ưu hoá hiệu suất, nâng cao sự minh bạch và tạo dựng vị thế bền vững.