Pha Lê 'đá xéo' Công Vinh vì ra tự truyện?

Pha Lê 'đá xéo' Công Vinh vì ra tự truyện?

(Ngày Nay) - Những chia sẻ của Pha Lê được nhiều người cho rằng cô đang "đá xéo" Công Vinh. Những chia sẻ của Pha Lê được nhiều người cho rằng cô đang "đá xéo" Công Vinh