Sử dụng sóc đánh hơi ma túy
Sử dụng sóc đánh hơi ma túy
(Ngày Nay) - Cảnh sát ở thành phố Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc, đã huấn luyện thành công một đàn sóc có khả năng đánh hơi ma túy tương đương hay thậm chí là tốt hơn chó nghiệp vụ.