#StopRacism: Chiến dịch chống phân biệt chủng tộc của Barcelona giữa mùa dịch
#StopRacism: Chiến dịch chống phân biệt chủng tộc của Barcelona giữa mùa dịch
(Ngày Nay) - Nhiều hành động hỗ trợ lẫn nhau và đoàn kết đối với các nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất đã xuất hiện giữa bối cảnh bùng dịch #Covid19, bao gồm cả những người bị nhiễm bệnh, nhân viên y tế và chăm sóc sức khỏe, nhân viên dịch vụ và thực phẩm, người già, người vô gia cư và người nghèo.