Quan chức FED kêu gọi siết chặt quy định quản lý ngân hàng
Quan chức FED kêu gọi siết chặt quy định quản lý ngân hàng
Phó Chủ tịch phụ trách giám sát của Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ông Michael Barr nhận định vụ ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) phá sản là trường hợp “điển hình” về quản lý yếu kém, đồng thời kêu gọi siết chăt quy định quản lý ngân hàng.