Tạo điều kiện để đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây an toàn, tiết kiệm

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào Khmer diễn ra từ ngày 13-16/4 (nhằm ngày mùng 5 - 8/3 âm lịch).
Tạo điều kiện để đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây an toàn, tiết kiệm

Để tổ chức tốt Tết cổ truyền của đồng bào, Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt việc lãnh đạo tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 trên tinh thần "đoàn kết, vui tươi, an toàn và tiết kiệm"; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào Khmer; hướng dẫn, tạo điều kiện để bà con vui Tết phù hợp văn hóa truyền thống. Các địa phương vận động giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đón Tết cổ truyền của đồng bào Khmer.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang lãnh đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện tổ chức các hoạt động vui Tết phù hợp truyền thống văn hóa của đồng bào Khmer; tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, gương người tốt việc tốt, người có uy tín tiêu biểu, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào; tổ chức tốt hoạt động Tết Quân - Dân năm 2024 mừng Chôl Chnăm Thmây tại xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng thiết thực, hiệu quả...

Cơ quan chuyên môn tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp mặt cấp tỉnh đại biểu là người Khmer tiêu biểu trên tinh thần vui tươi, đầm ấm, thiết thực; phối hợp, tổ chức đoàn của lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết tại các địa phương.

Cùng với đó, lãnh đạo tổ chức đón Tết gắn với tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đồng thời, đề cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động của phần tử xấu nhằm phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các ngành, địa phương tuyên truyền, động viên đồng bào, nhất là người Khmer trên địa bàn tỉnh nêu cao ý thức tự lực, tự cường, ra sức thi đua sản xuất, kinh doanh, thực hành tiết kiệm, đoàn kết giúp nhau xây dựng cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc.

Sẵn sàng cho Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024
Sẵn sàng cho Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024
Các chuỗi hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, với các thông điệp: "Sách hay cần bạn đọc", "Sách quý tặng bạn", "Tặng sách hay - Mua sách thật", "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe" sẽ được tổ chức trong suốt tháng 4/2024, trong đó trọng tâm từ ngày 17/4 đến 1/5. Lễ khai mạc được tổ chức tối 17/4, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Thủ tướng yêu cầu xử lý ngay tình trạng chênh lệch giá vàng miếng trong nước và quốc tế
Thủ tướng yêu cầu xử lý ngay tình trạng chênh lệch giá vàng miếng trong nước và quốc tế
(Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp, công cụ điều hành thị trường vàng theo quy định để can thiệp kịp thời, xử lý ngay tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế chênh lệch ở mức cao, bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả.