Các em học sinh hào hứng trong các buổi học
UNESCO: Tạo hứng thú học tập cho trẻ em Palestine thông qua Chương trình Phục hồi Dài hạn
(Ngày Nay) - Chương trình Phục hồi dài hạn (the Multi-Year Resilience Programme) được tài trợ bởi quỹ Giáo dục không thể chờ đợi (ECW - Education Cannot Wait) của Liên Hợp Quốc. UNESCO đã làm việc với đội ngũ giáo viên và quản lý trường học ở Palestine để tìm cách tạo niềm vui học tập cho trẻ. Hãy cùng Ngày Nay tìm hiểu về hiệu quả của dự án qua tình hình thực tế tại một trường học ở thành phố Beitunia.