Nhiều công nghệ và thiết bị được giới thiệu tại Techmart năm 2021
Nhiều công nghệ và thiết bị được giới thiệu tại Techmart năm 2021
(Ngày Nay) - Trong hai ngày 25-26/11, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) năm 2021 chuyên ngành Công nghệ sinh học, với hơn 210 công nghệ, thiết bị được trưng bày, giới thiệu trên nền tảng trực tuyến tại địa chỉ www.techmart.techport.vn.