Ông Vijay Kumar Pandey, đại diện Tập đoàn TH nhận Cup Sản phẩm hữu cơ vì sức khỏe cộng đồng cho sản phẩm, thương hiệu sữa tươi organic của TH – TH true MILK Organic.
Tập đoàn TH nhận 3 Cúp 'Sản phẩm hữu cơ vì sức khỏe cộng đồng'
(Ngày Nay) - Tập đoàn TH vừa được tôn vinh điển hình tiên tiến phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và nhận ba Cúp “Sản phẩm hữu cơ vì sức khỏe cộng đồng” cho sữa tươi TH true MILK Organic, rau quả FVF và các thảo dược sử dụng làm nguyên liệu cho sản phẩm TH true HERBAL.