Bà Nguyễn Thị Thanh bên tấm bia khắc tên những nạn nhân của vụ thảm sát năm 1968. Ảnh: NY Times
Công lý muộn màng
(Ngày Nay) - Cuối cùng thì lần đầu tiên đã có 1 phán quyết thực sự được tuyên tại tòa, kết luận rằng binh sĩ Hàn Quốc đã thảm sát và phải bồi thường cho thường dân Việt Nam trong thời gian chiến tranh.