Thánh địa Mỹ Sơn sẽ đón 300.000 khách trong năm 2023
Thánh địa Mỹ Sơn sẽ đón 300.000 khách trong năm 2023
(Ngày Nay) - Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) Phan Hộ cho biết: Trung bình mỗi ngày, khách du lịch đến Mỹ Sơn dao động từ 1.300 đến 1.500 người, tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Với đà tăng trưởng này, Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn đặt kế hoạch đón 300.000 khách trong năm 2023.
Xây dựng bảo tàng 3D cho Thánh địa Mỹ Sơn
Xây dựng bảo tàng 3D cho Thánh địa Mỹ Sơn
(Ngày Nay) - Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn và Công ty cổ phần Giải pháp Chuyển đổi số (VR360) là đơn vị thành viên của Bizverse vừa phối hợp xây dựng website thực tế ảo VR360 chi tiết cho Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.
Nỗ lực trùng tu Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn trước mùa mưa
Nỗ lực trùng tu Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn trước mùa mưa
(Ngày Nay) - Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đoàn chuyên gia kỹ thuật thuộc Cơ quan Nghiên cứu Khảo sát, Khảo cổ học Ấn Độ và các chuyên gia Việt Nam đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án bảo tồn, tôn tạo các Đền - Tháp A1, A12, A13 thuộc Nhóm A tại Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, nỗ lực hoàn thành việc trùng tu các hạng mục chính trước mùa mưa lũ năm nay.
Hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản Mỹ Sơn
Hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản Mỹ Sơn
(Ngày Nay) - Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn (Quảng Nam) bao gồm giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và giá trị di sản văn hóa môi trường cảnh quan, thiên nhiên. Di sản này rất có ý nghĩa trong việc giáo dục giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc.