Thi hành kỷ luật nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế
Thi hành kỷ luật nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế
(Ngày Nay) - Ngày 15/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật một số đồng chí đã vướng sai phạm trước đây.