Diễn viên múa Linh Nga
Linh Nga được quyền nuôi con sau ly hôn
(Ngày Nay) -Nộp đơn kháng cáo giành quyền nuôi con nhưng chồng cũ Linh Nga 3 lần không đến tòa, do vậy, tòa đình chỉ xét xử, qua đó quyền nuôi con trực tiếp thuộc về 'chim công làng múa' Linh Nga.